savijanje

Mašinska industrija, promet i usluge.

Proizvodi po meri prema zahtevu kupca



Preduzeće sa tradicijom



“Novac vam daje moć, ali na sreću zadovoljstvo je često neprocenjivo!”

Privatno preduzeće “SATO“ Kraljevo – preduzeće za proizvodnju u oblasti mašinske industrije, promet i usluge, osnovano je 1983. godine u Frankfurtu. Preduzece je 2000. godine preseljeno u Srbiju gde je nastavilo sa uspešnim radom iz prethodnog perioda. Struktura zaposlenih, sopstveni proizvodni kapaciteti, najkvalitetnije automatske CNC mašine za obradu svih vrsta metala sa veoma strogim tolerancijama, moderni alati i oprema, omogućavaju stalno usavršavanje proizvodnje i izradu drugih proizvoda po zahtevu kupca koji nisu dati u katalogu naših proizvoda.

Sopstvena transportna sredstva i neophodna oprema obezbeđuju transport i montažu direktno do kupca.




Usluge visokog kvaliteta upotrebom najkvalitetnije automatske CNC mašine za obradu svih vrsta metala sa veoma strogim tolerancijama kao i modernim alatima i opremom.





FOKUS NA POSLOVNE CILJEVE I OČEKIVANJA KUPACA

Postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda i usluga kako bismo udovoljili zahtevima i potrebama naših klijenata.



34

GODINA POSLOVANJA

30

VELIKIH KUPACA

12

PROJEKTA U TOKU




Reference